ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหว

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองพันทหารม้าที่ 3 และ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และพื่้นที่ใกล้
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery