งานบริจาคโลหิต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับ จังหวัดทหารบกเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดย ท่าน พลตรีพัฒนา มาตร์มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการ พ.ท.กิติรพันธ์ เฮงสนั่นกูล ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จำนวนยอด 132 ราย จำนวนเลือด 56,200 ซี.ซี.
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery