พิธีรับ-ส่ง หน้าที่สายการบังคับบัญชา 20 พ.ย.2557

พิธีรับ-ส่ง มอบหน้าที่สายการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ระหว่าง พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี กับ พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2557
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery