ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 3 มิ.ย.58

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า ที่ 2 ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศที่ กองฝูงบิน 416 สนามบินเก่า มายังโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ 2 มิ.ย.2558
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery