ต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 18 มิ.ย.2558

พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะเข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดทหารบกเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช นำโดยพลตรีไพศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเขียงราย และ พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ให้การต้อนและรับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2558...
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery