กิจกรรมบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงราย โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และ พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีจำนวนยอด 56 ราย จำนวนเลือด 23,600 ซีซี.
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery