ทอดกฐินสามัคคี วัดโป่งมอญ อ.แม่ลาว 21 พ.ย.2558

พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ที่วัดโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2558
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery