โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 3 ธ.ค.58

มณฑลทหารบกที่ 37 นำโดยท่าน พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จำนวนยอดทั้งสิ้น 85 ราย จำนวนเลือด 32,150 ซีซี. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery