รับบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2559

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมกับมณฑลทหารบก ที่ 37 โดย พันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และ พลตรีพิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑล ที่ 37 ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีจำนวนยอด 59 ราย จำนวนเลือด 25,450 ซีซี.
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery