รับการตรวจเยี่ยมเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

เมื่อ 11 ม.ค. 61 เวลา 0930 น. พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 37 และพันเอกกิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ให้การต้อนรับ พลโทสาโรจ เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย หน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 หน่วยโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery