ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กพ.ทบ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

เมื่อ 11 ม.ค. 61 เวลา 0930 น. คุณ ณัฏฐ์ชยธร แสงคำ รอง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.37 ร่วมกับนาง มิ่งขวัญ กระแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คุณฐานิตา เขียวขจี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน,เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในความดูแลของหน่วย จำนวน 2 ราย และได้มอบของเด็กเล่นเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีต่อไป
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery