ชุดเสนารักษ์เดินเท้า

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ชุดเสนารักษ์เดินเท้า ตรวจเยี่ยมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านหวาย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery