ชุดเสนารักษ์เดินเท้า

เมื่อ 21 ต.ค. 2561 เวลา 07.30 น. พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดเสนารักษ์เดินเท้าสนับสนุนกิจกรรม โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10 คน
slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery slied-image-jquery