หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วม โครงการพัฒนาแนวกันไฟเฉลิมพระเกียรติสองแผ่นดิน ณ.ดอยช้างมูบ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวนยอดผู้มารับบริการ 18 คน
ชุดแพทย์เดินเท้า
เสนารักษ์เดินเท้า งานอำเภอยิ้ม บ้านทรายขาว ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
ชุดแพทย์เดินเท้า
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า งานอำเภอยิ้ม บ้านจะนู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อ 22 ธันวาคม 2560