หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ชุดแพทย์เดินเท้า
ภารกิจออกชุดแพทย์เคลื่อนที่ บ้าน อากู่อาไฮ่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จำนวนผู้มารับบริการ จำนวน 40 คน เมื่อ 7 ธันวาคม 2560
ชุดหน่วยแพทย์เสนารักษ์เดินเท้า
ชุดแพทย์เคลื่อนที่เสนารักษ์เดินเท้า ณ หนองน้ำบ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวนยอดผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 122 ราย