หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ชุดเสนารักษ์เดินเท้า
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. ชุดเสนารักษ์เดินเท้า ตรวจเยี่ยมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านหวาย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า อำเภอยิ้ม
เมื่อ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดเสนารักษ์เดินเท้า อำเภอยิ้ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านหนองหม้อ ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
ชุดเสนารักษ์เดินเท้า
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดชุดเสนารักษ์เดินเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น บ้านขัวแคร่ ต.ขัวแคร่ อ.เมือง จ.เชียงราย