จำนวน 38 โพส | ดูทั้งหมด
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายปริญญา สุวรรณประภา
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงมีพลามัยสมบรูณ์ เเข็งเเรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ส.ต.วรายุทธ ตาจักร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด.ช.สุภ สุวรรณมามูล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พงษ์เดช ศรีมูล
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวกุลปริยา กันจีน๊ะ

คำถวายพระพร : 250 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 646440


กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสมครับ