โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช                                                                                                                                                                        Fort Mengraimaharaj Hospital

ประกาศข่าวสาร
  

   รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ ตามเเผนการเรียกกำลังพลสำรองปี 2566- กองทัพบก
   ประกาศเปิดสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศขาวสาร ทั้งหมด>>


 
สื่อประชาสัมพันธ์
  


ดูรายการกิจกรรมทั้งหมด