ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 4 รายการ news/2020-03-10_ยา-4-รายการ.pdf 400/2563 เภสัชกรรม 1 4/2/2020
2 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ news/2020-03-10_พยาธิ-5-รายการ.pdf 435/2563 เภสัชกรรม 1 14/2/2020
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Zemiglo-50-mg.pdf 387/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Xarator-40-mg (1).pdf 454/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Vivacor-10-mg.pdf 451/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Valdoxan-25-mg.pdf 450/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Trajenta-5-mg.pdf 440/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Toujeo-300-u.pdf 436/2563 เภสัชกรรม 1 18/2/2020
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf 456/2563 เภสัชกรรม 1 19/2/2020
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-03-10_RicovirTeevir.pdf 446/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Novomix-30-Flexpen.pdf 395/2563 เภสัชกรรม 1 4/2/2020
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-03-10_MicadisTwynsta.pdf 394/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Nebilet-5-mg.pdf 417/2563 เภสัชกรรม 1 8/2/2020
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Mevalotin-40-mg.pdf 441/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Ketosteril-600-mg.pdf 475/2563 เภสัชกรรม 1 26/2/2020
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Januvia-100-mg.pdf 442/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Jardiance-10-mg.pdf 415/2563 เภสัชกรรม 1 7/2/2020
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Invokana-100-mg.pdf 437/2563 เภสัชกรรม 1 18/2/2020
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Glyxambi-105-mg.pdf 455/2563 เภสัชกรรม 1 21/2/2020
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Forxiga-10-mg.pdf 426/2563 เภสัชกรรม 1 12/2/2020

Total 728 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 37 Next »