ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สป.สายแพทย์ (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ news/2021-05-13_IMG_20210513_0001.pdf พลาธิการ 1 13/5/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_extra3.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Xarator-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Xatral-xl-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_extra2.pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Extra (2).pdf เภสัชกรรม 1 20/4/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Toujeo-300-u.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Prezista-600-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Recromon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Nebilet-5-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_MicadisTwynsta.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Ezetol-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Glyxambi-105-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/4/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Avodart-0.5-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Espogen-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_11.pdf เภสัชกรรม 1 6/3/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Ricovir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021

Total 1202 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 61 Next »