ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 news/240266.pdf ธุรการและกำลังพล 1 2023-02-24 09:58:47
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 news/23-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 08/05/2566
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/22-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2566 news/21-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 12/05/2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2566 news/20-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 02/05/2566
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2566 news/19-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 08/04/2566
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2566 news/18-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 28/04/2566
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2566 news/17-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 22/05/2566
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/16-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2566 news/15-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 18/05/2566
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/14-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/13-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2566 news/12-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 25/04/2566
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/11-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/10-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2566 news/09-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 18/05/2566
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 news/08-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 10/05/2566
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 news/07-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 08/05/2566
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2566 news/06-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 18/05/2566
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2566 news/05-02062566.pdf เภสัชกรรม 1 28/04/2566

Total 1752 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 88 Next »