ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม จำนวน 2 รายการ news/2020-07-02_ทันตกรรม-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Victoza-6-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Tritace-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Micardis-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Natrilix-1.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Neupro-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Tareg-160-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Gasmotin-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Meloxicam-15-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Gaviscon-10-ml.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Domar-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Fascar-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_BCO-ED.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Cefspan-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Daflon-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-4-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020

Total 998 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 50 Next »