ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Januvir 100 mg.pdf 821/2562 เภสัชกรรม 1 13/06/2562
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 4 รายการ.pdf 827/2562 เภสัชกรรม 1 14/06/2016
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Forxiga 10 mg.pdf 766/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 783/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Edarbi 40 mg.pdf 858/2562 เภสัชกรรม 1 27/06/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Dexilant 30 mg.pdf 800/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Daflon 500 mg.pdf 837/2562 เภสัชกรรม 1 20/06/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Cardura XL 4 mg.pdf 835/2562 เภสัชกรรม 1 25/06/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Arcoxia 90 mg.pdf 852/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Amlo+Melcam.pdf 775/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Aluvir.pdf 831/2562 เภสัชกรรม 1 15/06/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Abacavir 300 mg.pdf 856/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_doctor.pdf 3/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_air.pdf 2/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Ziagenavir 300 mg.pdf 710/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Xarotol 40 mg.pdf 737/2562 เภสัชกรรม 1 23/5/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vytorin 10+20 mg.pdf 678/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vivacor 10 mg.pdf 741/2562 เภสัชกรรม 1 24/5/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Victoza 6 mg.pdf 683/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vastarel 35 mg.pdf 759/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019

Total 702 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 36 Next »