ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_VultinMydocalm.pdf เภสัชกรรม 1 13/8/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/8/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 13/8/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/8/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_Diamicron-mr-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/8/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-14_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/8/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 13 รายการ news/2020-08-04_พยาธิ-13-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Trilipix-135-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Madiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Edarbi-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Fosamax-plus-70-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-04_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/8/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-03_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-03_Nesina-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 13 รายการ news/2020-08-03_พยาธิ-13-รายการ1.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 6 รายการ news/2020-08-03_พยาธิ-6-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 3/8/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-23_Lercadip-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/7/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-23_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/7/2020

Total 1202 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 61 Next »