ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Spiriva-combopack.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Multivitamin.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Lordin-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Fexofast-180-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Isoptin-sr-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Ariceft-Evess-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Amaryl-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Bilaxten-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Daflon-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-04-24_เวชภัณฑ์1 (2).pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 8 รายการ news/2020-04-23_เวชภัณฑ์-8-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 12 รายการ news/2020-04-23_พยาธิ-12-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 3 รายการ news/2020-04-23_พยาธิ-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Valsartan-160-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Valdoxan-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Toujeo-300-ml.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Stercis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Neupro-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Meloc-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020

Total 1045 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 53 Next »