ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Fascar-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_BCO-ED.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Cefspan-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-07-02_Daflon-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/7/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-4-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ news/2020-06-25_เวชภัณฑ์-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 1 รายการ news/2020-06-25_พยาธิ-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Vislube-0.3-ml.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 9รายการ news/2020-06-25_พยาธิ-9-รายการ1.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Vultin-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Losacar-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Controloc-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-25_Leukocyt.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 9 รายการ news/2020-06-24_พยาธิ-9-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์3 รายการ news/2020-06-24_พยาธิ-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Xandas-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-06-24_งบอุดหนุน.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Valdoxan-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Utracet-37.5325-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63

Total 1202 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 61 Next »