ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Diamicron-mr-60-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 26/5/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-06-06_Arcoxia-90-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/05/2022
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ลง 27/4/65 news/2022-05-27_protest.pdf ธุรการและกำลังพล 1
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 news/2022-05-12_para2565.pdf พลาธิการ 1 12/5/2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ news/2022-05-12_aff11.pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 รายการ news/2022-05-12_tewen.pdf เภสัชกรรม 1 20/4/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Xatral-xl-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Xarator-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_MR-Balm-100-g.pdf เภสัชกรรม 1 20/4/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Oseni-2515-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/4/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Eliquis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-05-12_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 12/4/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ news/2022-04-08_payati9.pdf เภสัชกรรม 1 16/3/2022

Total 1676 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 84 Next »