ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Gabapentin-sandoz-400-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Aricept-Evess-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Toujeo-300-u.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-24_Novomix-30-Flexpen.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Pradaxa-110-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Teevir-300600200-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 รายการ news/2020-06-19_เวชภัณฑ์-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Norvir-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Lahep-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Eucor-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Gluco-500-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-19_Berodul-MDI-200-dose.pdf เภสัชกรรม 1 19/6/2020
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ 10 รายการ news/2020-06-17_เวชภัณฑ์-10-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Zecid-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_ยา-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ news/2020-06-17_เวชภัณฑื-4-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-17_Tocarlol-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/6/2020

Total 1202 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 61 Next »