ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyp∝ htoHte จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Hypochlorite-4-L.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_GPO-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fexofast จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Fexofast-180-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rontin จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Gabapentin-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา catvasく จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Galvas-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาFeburic จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Febuxostat-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Espogen 4000 จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ebmet cream จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Elomet-5-g.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Eposis 4000 จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Anaprit〈 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Enalapril-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Pradaxa จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Dabigatran-110-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ezista จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Darunavir-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dexitant จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_Dexlansoprazole-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-10_DKSH-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา coveam จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Coveram-55-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา cardura xt จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Cardura-xl-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Codepect . จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Codepect-10100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา PtatOgrix 75mg. จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Clopidogrel-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา NIKE― Bisoprotο 2.5 mg จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Bisoprolol-2.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cattrex 1250 OL จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Caltrex-1250-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020

Total 1018 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 51 Next »