ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Tresiba-Flextouch-100-u.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Renvela-800-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Puroxan-400-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Gpo-Vir-Z250-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Diamicron-mr-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Controloc-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Elomet-5-g.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Allercet-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Carxasin-4-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Aprovel-150-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-06-02_Bisoprolol-2.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/6/2020
13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบอุดหนุน) news/2020-06-01_IMG_0004-ผสาน.pdf พลาธิการ 1 1/6/2020
14 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบสปสช.) news/2020-06-01_IMG_0009-ผสาน.pdf พลาธิการ 1 1/6/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Nootropil-800-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Norgesic-35450-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Madopar-250-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-27_Lyrica-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 27/5/63

Total 1202 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 61 Next »