ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Novomix-30-Flexpen.pdf 395/2563 เภสัชกรรม 1 4/2/2020
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-03-10_MicadisTwynsta.pdf 394/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Nebilet-5-mg.pdf 417/2563 เภสัชกรรม 1 8/2/2020
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Mevalotin-40-mg.pdf 441/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Ketosteril-600-mg.pdf 475/2563 เภสัชกรรม 1 26/2/2020
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Januvia-100-mg.pdf 442/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Jardiance-10-mg.pdf 415/2563 เภสัชกรรม 1 7/2/2020
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Invokana-100-mg.pdf 437/2563 เภสัชกรรม 1 18/2/2020
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Glyxambi-105-mg.pdf 455/2563 เภสัชกรรม 1 21/2/2020
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Forxiga-10-mg.pdf 426/2563 เภสัชกรรม 1 12/2/2020
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Flumucil-A-600-mg.pdf 386/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Ezetol-10-mg.pdf 416/2020 เภสัชกรรม 1 7/2/2020
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2020-03-10_EucoMetforTa0.2.pdf 431/2563 เภสัชกรรม 1 12/2/2020
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Diamicron-mr-60-mg.pdf 427/2563 เภสัชกรรม 1 12/2/2020
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Avodart-0.5-mg.pdf 467/2563 เภสัชกรรม 1 22/2/2020
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Edarbi-40-mg.pdf 381/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
17 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ news/2020-02-18_เวชภัณฑ์-13-รายการ.pdf 379/2563 เภสัชกรรม 1 30/1/2020
18 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 11 รายการ news/2020-02-18_พยาธิ-11-รายการ.pdf 248/2563 เภสัชกรรม 1 4/1/2020
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Xigduo-XR-101000-mg.pdf 378/2563 เภสัชกรรม 1 29/1/2020
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Xarator-40-mg.pdf 304/2563 เภสัชกรรม 1 15/1/2020

Total 1018 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 51 Next »