ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Victoza6-mg.pdf 347/2563 เภสัชกรรม 1 14/1/2020
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Rosuvastatin-20-mg.pdf 323/2563 เภสัชกรรม 1 9/1/2020
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Pradaxa-100-mg.pdf 341/2563 เภสัชกรรม 1 14/1/2020
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Oseni-2515-mg.pdf 374/2563 เภสัชกรรม 1 28/1/2020
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Nootropil-800-mg.pdf 308/2563 เภสัชกรรม 1 4/1/2020
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf 340/2563 เภสัชกรรม 1 11/1/2020
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Madipolt-20-mg.pdf 363/2563 เภสัชกรรม 1 24/1/2020
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_ESpogen-4000.pdf 330/2563 เภสัชกรรม 1 11/1/2020
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Fosamax-plus-70-mg.pdf 303/2563 เภสัชกรรม 1 4/1/2020
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-02-18_CelebrexLyrica.pdf 322/2563 เภสัชกรรม 1 9/1/2020
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-02-18_CoversylCoveram.pdf 300/2563 เภสัชกรรม 1 7/1/2020
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-02-18_Eposis-4000-iu.pdf 360/2563 เภสัชกรรม 1 18/01/2020
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ปี 2563 news/2020-02-07_pre63.pdf 2/2563 พลาธิการ 1 7/02/2020
14 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 8 รายกา่ร news/2020-01-13_พยาธิ-8-รายการ.pdf 248/2563 เภสัชกรรม 1 5/12/2019
15 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 9 รายกา่ร news/2020-01-13_พยาธิ-9-รายการ.pdf 295/2563 เภสัชกรรม 1 20/12/2019
16 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 7 รายกา่ร news/2020-01-13_พยาธิ-7-รายการ.pdf 284/2563 เภสัชกรรม 1 17/12/2019
17 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 7 รายกา่ร news/2020-01-13_พยาธิ-7.pdf 296/2563 เภสัชกรรม 1 25/12/2019
18 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 5 รายกา่ร news/2020-01-13_พยาธิ-5-รายการ.pdf 272/2563 เภสัชกรรม 1 13/12/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Vivacor-10-mg.pdf 293/2563 เภสัชกรรม 1 24/12/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Zemiglo-50-mg.pdf 276/2563 เภสัชกรรม 1 18/12/2019

Total 1018 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 51 Next »