ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_ยา-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 9/2/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Nesina-250mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/2/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Plendil-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-20_Eucor-0-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 8 รายการ news/2020-05-15_เวชภัณฑ์-8-รายการ (1).pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Vasotrate-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Senokot-7.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Recormon-5000.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Lipitor-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Invokana-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Feburic-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Insulin-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 5/5/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Canditral-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-15_Air-x-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-05-07_PPE.pdf เภสัชกรรม 1 7/5/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 9 รายการ news/2020-05-01_พยาธิ-9-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_พยาธิ-1-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020

Total 1202 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 61 Next »