ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_พยาธิ-1-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Topicort-15-g.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 1 รายการ news/2020-05-01_พยาธิ-1-รายการ1.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Lipothin-200-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Saline-1000-ml.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Merislon-12-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Madiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Dafiro1605mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_AMK-625-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Gasmotin-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-05-01_Harnal-0.4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-04-29_เวชภัณฑื-2-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-04-29_เวชภัณฑ์-2-รายการ1.pdf 1 28/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Urief-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 6 รายการ news/2020-04-29_พยาธิ-6-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 2 รายการ news/2020-04-29_พยาธิ-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ news/2020-04-29_เวชภัณฑ์-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Pregabalin-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Natrilix-1.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-29_Spiriva-combopack.pdf เภสัชกรรม 1 28/4/2020

Total 1202 Record « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 28 61 Next »