ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_10.pdf เภสัชกรรม 1 18/3/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Retataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Prezista-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Novomix30-Flexpen.pdf เภสัชกรรม 1 20/3/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Nesina-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/3/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Madiplot-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/3/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/3/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Lipitor-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 12/3/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Januvir-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_total (2).pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Cardura-xl-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/3/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนจากของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_IMG_20210402_0001.pdf พลาธิการ 1 2/4/2021
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-25_extra.pdf พลาธิการ 1 25/3/2021
18 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-25_total.pdf พลาธิการ 1 25/3/2021
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-03-23_IMG_20210312.pdf พลาธิการ 1 12/3/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-03-04_พยาธิ-2.pdf เภสัชกรรม 1 11/02/2021

Total 1202 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 61 Next »