ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/66 news/2023-03-08_07-080366.pdf เภสัชกรรม 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/66 news/2023-03-08_06-080366.pdf เภสัชกรรม 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/66 news/2023-03-08_05-080366.pdf เภสัชกรรม 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/66 news/2023-03-08_04-080366.pdf เภสัชกรรม 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/66 news/2023-03-08_03-080366.pdf เภสัชกรรม 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/66 news/2023-03-08_02-080366.pdf เภสัชกรรม 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/66 news/2023-03-08_01-080366.pdf เภสัชกรรม 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/66 news/14-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/13-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/65 news/12-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/11-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/66 news/10-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/09-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/66 news/08-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/66 news/07-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/06-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/66 news/05-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/65 news/04-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/66 news/03-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/66 news/02-070266.pdf เภสัชกรรม 1 07/02/2022

Total 1676 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 84 Next »