ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Pradaxa-110Micadis-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Recormon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 9/12/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Ozempic-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/12/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/12/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_MR-balm-100Alcohol-450-ml.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Lipitor-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/12/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Madiplot-20Controloc-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Ezetrol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Forsamax-plus-70-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/12/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/12/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 1/12/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Dafiro-5160-mgTareg-160-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/12/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 6/12/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Avodart-0.5-mgSeretide-Accuhaler-50250-mcg.pdf เภสัชกรรม 1 14/12/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-01-06_Cardura-XL-4mg.pdf เภสัชกรรม 1 2/12/2021
18 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 news/2021-12-24_012565.pdf 001 พลาธิการ 1 24/12/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ news/2021-11-30_x0101.pdf เภสัชกรรม 1 6/11/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ news/2021-11-30_x010.pdf เภสัชกรรม 1 16/11/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 88 Next »