ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Amlodipine-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Atenolol-50-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Becid-240-ml.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 23/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-04-23_เวชภัณฑ์2.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ news/2020-04-23_เวชภัณฑ์.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา 7 รายการ news/2020-04-23_พยาธิ-7-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Tritace-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Stocrin-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Telmisartan-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Fluimucil-A-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Amlodipine-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-23_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/4/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_NSS-1000-ml.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_Lexemin-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_Gaviscon-10-ml.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_Ceftriaxone-1-g.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_Alcidol-0.25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-04-20_Bco-ED.pdf เภสัชกรรม 1 17/4/2020

Total 1202 Record « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 61 Next »