ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Edarbi 40 mg.pdf 858/2562 เภสัชกรรม 1 27/06/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Dexilant 30 mg.pdf 800/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Daflon 500 mg.pdf 837/2562 เภสัชกรรม 1 20/06/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Cardura XL 4 mg.pdf 835/2562 เภสัชกรรม 1 25/06/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Arcoxia 90 mg.pdf 852/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Amlo+Melcam.pdf 775/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Aluvir.pdf 831/2562 เภสัชกรรม 1 15/06/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Abacavir 300 mg.pdf 856/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_doctor.pdf 3/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-06-12_air.pdf 2/62 พลาธิการ 1 12/6/2562
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Ziagenavir 300 mg.pdf 710/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Xarotol 40 mg.pdf 737/2562 เภสัชกรรม 1 23/5/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vytorin 10+20 mg.pdf 678/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vivacor 10 mg.pdf 741/2562 เภสัชกรรม 1 24/5/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Victoza 6 mg.pdf 683/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Vastarel 35 mg.pdf 759/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Twynsta 40+5 mg.pdf 680/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Trilipix 135 mg.pdf 730/2562 เภสัชกรรม 1 17/5/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Trajenta 5 mg.pdf 761/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Tojeo 300 u.pdf 717/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35 50 Next »