ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Reyataz 300 mg.pdf 719/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Prezista 600 mg.pdf 671/2562 เภสัชกรรม 1 3/05/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Pitavastatin 2 mg.pdf 699/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Oseni 25+15 mg.pdf 715/2562 เภสัชกรรม 1 9/5/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Nootropril 800 mg.pdf 731/2562 เภสัชกรรม 1 15/5/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Mevalotin 40 mg.pdf 679/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Madipolt 20 mg.pdf 700/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Ketosteril 600 mg.pdf 760/2562 เภสัชกรรม 1 28/5/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Januvir 100 mg.pdf 708/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Invokana 100 mg.pdf 735/2562 เภสัชกรรม 1 18/5/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Aricept-Evess-10-mg.pdf 673/2562 เภสัชกรรม 1 4/5/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Galvas-50-mg.pdf 682/2562 เภสัชกรรม 1 4/5/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Fosamax-plus-70-mg.pdf 736/2562 เภสัชกรรม 1 18/5/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Ezetol-10-mg.pdf 745/2562 เภสัชกรรม 1 23/5/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Espogen-4000-iu.pdf 743/2562 เภสัชกรรม 1 24/5/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Eposis-4000-iu.pdf 694/2562 เภสัชกรรม 1 3/05/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Edarbi-40-mg.pdf 718/2562 เภสัชกรรม 1 14/5/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-06-12_DiamiconNatrilix.pdf 740/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Daflon-500-mg.pdf 672/2562 เภสัชกรรม 1 4/05/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-06-12_CombizymNasina.pdf 757/2562 เภสัชกรรม 1 25/05/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 50 Next »