ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-08-02_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/7/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-08-02_Cardura-xl-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/7/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-08-02_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 14/7/2021
4 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สาย ขส. รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ จำ นวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) news/2021-08-02_eata2.pdf พลาธิการ 1 2/8/2021
5 ประกาศผลการรับสมัครและสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นลูกจ้างชั่วคราว news/2021-07-22_IMG.pdf ธุรการและกำลังพล 1 22/7/2564
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 news/2021-07-27_IMG355.pdf พลาธิการ 1 19/7/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ news/2021-07-05_payati.pdf เภสัชกรรม 1 8/6/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_xtra.pdf เภสัชกรรม 1 15/6/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ news/2021-07-05_we.pdf เภสัชกรรม 1 12/06/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Twynsta-405-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/6/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_SpioltoSpiriva.pdf เภสัชกรรม 1 10/6/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/6/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/6/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Micadis-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Madiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/6/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 22/6/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 88 Next »