ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-06-12_Avodart-0.5-mg.pdf 677/2562 เภสัชกรรม 1 8/05/2019
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-05-10_IMG_406.pdf 1/62 พลาธิการ 1 10/05/2562
3 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 17 รายกา่ร news/2019-05-02_พยาธิ-17-รายการ.pdf 636/2562 เภสัชกรรม 1 11/4/2019
4 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 1 รายกา่ร news/2019-05-02_พยาธิ-1-รายการ.pdf 650/2562 เภสัชกรรม 1 19/4/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Zemiglo-50-mg.pdf 639/2562 เภสัชกรรม 1 19/4/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Xigduo-XR-101000-mg.pdf 643/2562 เภสัชกรรม 1 20/4/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Coversyl-5-mg.pdf 655/2562 เภสัชกรรม 1 25/4/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Xatral-XL-10-mg.pdf 637/2562 เภสัชกรรม 1 19/4/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Xarator-40-mg.pdf 640/2562 เภสัชกรรม 1 23/4/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Valdoxan-25-mg.pdf 644/2562 เภสัชกรรม 1 20/4/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Sybicort-120-dose.pdf 617/2562 เภสัชกรรม 1 4/4/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Rosuvastatin-20-mg.pdf 628/2562 เภสัชกรรม 1 6/4/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Puroxan-400-mg.pdf 648/2562 เภสัชกรรม 1 23/4/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Forxiga-10-mg.pdf 607/2562 เภสัชกรรม 1 3/4/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Fexofast-180-mg.pdf 623/2562 เภสัชกรรม 1 4/4/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-05-02_Ezetol-10-mg.pdf 609/2562 เภสัชกรรม 1 3/4/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 16 รายการ news/2019-04-10_พยาธิ-16-รายการ.pdf 552/2562 เภสัชกรรม 1 13/3/2019
18 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 7 รายการ news/2019-04-10_พยาธิ-7-รายการ.pdf 487/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Ziagenavir-300-mg.pdf 505/2562 เภสัชกรรม 1 05/3/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Xatral-XL-10-mg.pdf 528/2562 เภสัชกรรม 1 12/3/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 50 Next »