ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/6/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2021-07-05_Eposis-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 1/06/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Xigduo-xr-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_พยาธิ-15-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 7/5/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/5/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Valdoxan-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 25/5/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/5/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/5/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Trilipix-135-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/5/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Novomix30-flexpen-100-iu.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Ozempic-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 6/5/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Ricovir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 13/5/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Mevalotin-40-mg.pdf 168/64 เภสัชกรรม 1 8/5/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/5/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/5/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 15/5/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Invokana-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 6/5/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-06-07_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/5/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 88 Next »