ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Xarator-40-mg.pdf 547/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Vytorin-1020-mg.pdf 551/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Victoza-6-mg.pdf 560/2562 เภสัชกรรม 1 15/3/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Trilipix-135-mg.pdf 507/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Trajenta-5-mg.pdf 572/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Toujeo-300-u.pdf 556/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Sulfin-100-mg.pdf 579/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 554/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nootropril-800-mg.pdf 546/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nesina-25-mg.pdf 584/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Nebilet-5-mg.pdf 573/62 เภสัชกรรม 1 21/3/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Micardis-40-mg.pdf 586/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Mevalotin-40-mg.pdf 559/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Ketosteril-600-mg.pdf 592/2562 เภสัชกรรม 1 26/3/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Jardiance-10-mg.pdf 594/2562 เภสัชกรรม 1 27/3/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Januvir-100-mg.pdf 531/2562 เภสัชกรรม 1 13/3/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Invocana-100-mg.pdf 501/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Galvas-50-mg.pdf 532/2562 เภสัชกรรม 1 9/3/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Eposis-4000-iu.pdf 571/2562 เภสัชกรรม 1 22/3/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Eposis-4000-iu.pdf 578/2562 เภสัชกรรม 1 21/3/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 50 Next »