ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Edarbi-40-mg.pdf 529/2562 เภสัชกรรม 1 12/3/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Dexilant-30-mg.pdf 590/2562 เภสัชกรรม 1 26/3/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Arcoxa-90-mg.pdf 548/2562 เภสัชกรรม 1 14/3/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Diamicon-mr-60-mg.pdf 585/2562 เภสัชกรรม 1 23/3/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-04-10_Avodart-0.5-mg.pdf 558/2562 เภสัชกรรม 1 16/3/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 497/2562 เภสัชกรรม 1 6/3/2019
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 news/2019-03-27_IMG65.pdf 1/2562 พลาธิการ 1 27/3/2019
8 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 18 รายการ news/2019-03-08_พยาธิ 18 รายการ.pdf 449/2562 เภสัชกรรม 1 9/2/2019
9 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 4 รายการ news/2019-03-08_พยาธิ 4 รายการ.pdf 487/2562 เภสัชกรรม 1 21/2/2019
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 2 รายการ news/2019-03-08_พยาธิ 2 รายการ.pdf 458/2562 เภสัชกรรม 1 13/2/2019
11 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 1 รายการ news/2019-03-08_พยาธิ 1 รายการ.pdf 465/2562 เภสัชกรรม 1 15/2/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Xaratol 40 mg.pdf 442/2562 เภสัชกรรม 1 12/2/2562
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Vivacor 10 mg.pdf 485/2562 เภสัชกรรม 1 19/2/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Twynsta 40+5.pdf 404/2562 เภสัชกรรม 1 16/02/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Trajenta 5 mg.pdf 407/2562 เภสัชกรรม 1 7/02/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Toujeo 300 u.pdf 437/2562 เภสัชกรรม 1 12/2/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Rosuvastatin 20 mg.pdf 441/2562 เภสัชกรรม 1 9/2/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Neupro 4 mg.pdf 427/2562 เภสัชกรรม 1 7/02/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Nesina+Unisia.pdf 400/62 เภสัชกรรม 1 2/02/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Nebilet 5 mg.pdf 408/2562 เภสัชกรรม 1 2/02/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 50 Next »