ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Nebilet-5-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_MicadisTwynsta.pdf เภสัชกรรม 1 1/4/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Ezetol-10-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Glyxambi-105-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/4/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 8/4/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Eposis-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Avodart-0.5-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-05-06_Espogen-4000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 22/4/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_11.pdf เภสัชกรรม 1 6/3/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Ricovir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_10.pdf เภสัชกรรม 1 18/3/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Retataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Prezista-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 3/3/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/3/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Novomix30-Flexpen.pdf เภสัชกรรม 1 20/3/2021
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Nesina-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/3/2021
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Madiplot-20-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/3/2021
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-04-02_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/3/2021

Total 1752 Record « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 88 Next »