ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 9 รายการ news/2019-02-15_พยาธิ-14-รายการ.pdf 385/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Januvir-100-mg.pdf 397/2562 เภสัชกรรม 1 25/01/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Aricept-Evess-10-mg.pdf 384/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_fexofast-180-mg.pdf 366/2562 เภสัชกรรม 1 11/01/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_EzetolVytorin.pdf 320/2562 เภสัชกรรม 1 05/01/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_EucorMetformin.pdf 326/2562 เภสัชกรรม 1 05/01/2562
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Espogen-4000-iu.pdf 377/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_Edarbi-40-mg.pdf 389/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_DiamicroNatrilix.pdf 390/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา 2 รายการ news/2019-02-15_DexilantOseni.pdf 374/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Daflon-500-mg.pdf 330/2562 เภสัชกรรม 1 8/01/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 317/2562 เภสัชกรรม 1 15/01/2019
13 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-9-รายการ.pdf 259/2562 เภสัชกรรม 1 08/12/2018
14 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 6 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-6-รายการ.pdf 133/2562 เภสัชกรรม 1 14/12/2018
15 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-3-รายการ.pdf 263/2562 เภสัชกรรม 1 12/12/2018
16 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 18 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-18-รายการ.pdf 300/2562 เภสัชกรรม 1 20/12/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Xatarl-xl-10-mg.pdf 266/2562 เภสัชกรรม 1 15/12/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Vivacor-10-mg.pdf 303/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Victoza-6-mg.pdf 282/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Twynsta-4015mg.pdf 261/2562 เภสัชกรรม 1 13/12/2018

Total 998 Record « Previous 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 50 Next »