ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_พยาธิ-11-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Recormon-5000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_IMG_20210127_0006.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Edarbi-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Mevalotin-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Victoza-6-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Prezista-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Pradaxa-110-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Oseni-2515-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_MicadisTwynsta.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Glyxambi-105-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Eliquis-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Januvia-100-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_เวชภัณฑ์-2-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Trilipix-135-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Trajenta-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63

Total 1752 Record « Previous 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42 88 Next »