ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Toujeo-300-iu.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Rosuvastatin-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Feburic-80-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Ketosteril-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Cardura-XL-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-12_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 16/12/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_Novomix-30-Flexpen.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_พยาธิ-10-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_Madiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_Jardiance-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-30_Nebilet-5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Episis-40005000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 19/12/63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Ricovir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/12/63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Vivacor-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 19/12/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_พยาธิ-14-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_พยาธิ-12-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Xatral-XL-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Xigduo-XR-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_พยาธิ-6-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63

Total 1752 Record « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 43 88 Next »