ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Xarator-40-mg.pdf 350/2562 เภสัชกรรม 1 10/01/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Victoxa-6-mg.pdf 398/2562 เภสัชกรรม 1 30/01/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Valdoxan-25-mg.pdf 314/2562 เภสัชกรรม 1 04/01/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf 330/2562 เภสัชกรรม 1 08/01/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Reyaraz-300-mg.pdf 355/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Pradaxa-110-mg.pdf 387/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Pitavastatin-2-mg.pdf 376/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Mevalotin-40-mg.pdf 393/62 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
9 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 9 รายการ news/2019-02-15_พยาธิ-14-รายการ.pdf 385/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Januvir-100-mg.pdf 397/2562 เภสัชกรรม 1 25/01/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Aricept-Evess-10-mg.pdf 384/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_fexofast-180-mg.pdf 366/2562 เภสัชกรรม 1 11/01/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_EzetolVytorin.pdf 320/2562 เภสัชกรรม 1 05/01/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_EucorMetformin.pdf 326/2562 เภสัชกรรม 1 05/01/2562
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Espogen-4000-iu.pdf 377/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_Edarbi-40-mg.pdf 389/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_DiamicroNatrilix.pdf 390/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา 2 รายการ news/2019-02-15_DexilantOseni.pdf 374/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Daflon-500-mg.pdf 330/2562 เภสัชกรรม 1 8/01/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 317/2562 เภสัชกรรม 1 15/01/2019

Total 1046 Record « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 43 53 Next »