ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Forxiga-10-mg.pdf 229/2562 เภสัชกรรม 1 27/11/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Edarbi-40-mg.pdf 227/2562 เภสัชกรรม 1 27/11/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-30_Diamicron-mr-60-mg.pdf 216/2562 เภสัชกรรม 1 22/11/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Ziagenavir-300-mg.pdf 217/2562 เภสัชกรรม 1 21/11/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Vastraral-mr-35-mg.pdf 171/2562 เภสัชกรรม 1 7/11/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Neupro-4-mg.pdf 204/2562 เภสัชกรรม 1 14/11/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Invocana-100-mg.pdf 189/62 เภสัชกรรม 1 20/11/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Ezetol-10-mg.pdf 203/2562 เภสัชกรรม 1 14/11/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-23_Espogen-4000-iu.pdf 212/2562 เภสัชกรรม 1 20/11/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Xigduo.pdf 177/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_xatarl-XL-10-mg.pdf 176/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Xarator-40-mg-2.pdf 160/2562 เภสัชกรรม 1 3/11/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Vivacor-10-mg.pdf 174/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Toujeo-300-iu.pdf 195/2562 เภสัชกรรม 1 13/11/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Sulfin-100-mg.pdf 185/2562 เภสัชกรรม 1 9/11/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Rosuvastatin-20-mg-2.pdf 181/2562 เภสัชกรรม 1 8/11/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-16_Januvir-100-mg-2.pdf 161/2562 เภสัชกรรม 1 3/11/2018
18 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 16 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-16-รายการ.pdf 124/2562 เภสัชกรรม 1 18/10/2018
19 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-12-รายการ.pdf 62/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018
20 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 8 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-8-รายการ.pdf 66/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018

Total 998 Record « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 43 50 Next »