ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-7-รายการ.pdf 133/2562 เภสัชกรรม 1 20/10/2018
2 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 6 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-6-รายการ.pdf 87/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018
3 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_พยาธิ-1-รายการ.pdf 95/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Xarator-40-mg.pdf 18/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Twynsta-405-mg.pdf 72/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Trilipix-135-mg.pdf 97/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Trajenta-5-mg.pdf 54/2562 เภสัชกรรม 1 5/10/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Rosuvastatin-20-mg.pdf 55/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Reyataz-300-mg.pdf 1/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Prezitaultra.pdf 2/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Pitavastatin-2-mg.pdf 135/2562 เภสัชกรรม 1 19/10/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Oseni-2515-mg.pdf 125/2562 เภสัชกรรม 1 20/10/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_NovomixVictoza.pdf 99/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nootropril-800-mg.pdf 20/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Neupro-4-mg.pdf 22/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nebilet-5-mg.pdf 114/2562 เภสัชกรรม 1 19/10/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Nasina-25-mg.pdf 92/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2562
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Mevalotin-40-mg.pdf 74/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Madiplot-20-mg.pdf 6/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_LeximineAmlod.pdf 30/2562 เภสัชกรรม 1 2/10/2018

Total 998 Record « Previous 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44 50 Next »