ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Valdoxan-25-ng.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Sulfin-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Sybicrot-120-dose.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Recormon-5000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Normetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Nesina-25-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_AluvirLercadip.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Invokana-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Feburic-80-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Edarbi-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/12/63
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/11/63
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/11/63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Januvia-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/11/63
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-12-25_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 18/11/63
17 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 news/2020-12-02_IMG_0003-ผสาน.pdf พลาธิการ 1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_พยาธิ-12-รายการ (1).pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_พยาธิ-7-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-11-11_ยา-3-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2020

Total 1752 Record « Previous 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44 88 Next »