ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-9-รายการ.pdf 259/2562 เภสัชกรรม 1 08/12/2018
2 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 6 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-6-รายการ.pdf 133/2562 เภสัชกรรม 1 14/12/2018
3 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-3-รายการ.pdf 263/2562 เภสัชกรรม 1 12/12/2018
4 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 18 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-18-รายการ.pdf 300/2562 เภสัชกรรม 1 20/12/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Xatarl-xl-10-mg.pdf 266/2562 เภสัชกรรม 1 15/12/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Vivacor-10-mg.pdf 303/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Victoza-6-mg.pdf 282/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Twynsta-4015mg.pdf 261/2562 เภสัชกรรม 1 13/12/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Trilipix-135-mg.pdf 262/2562 เภสัชกรรม 1 13/12/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Trajenta-5-mg.pdf 255/2562 เภสัชกรรม 1 07/12/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Toujeo-300-iu.pdf 312/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Prezita-600-mg.pdf 285/2562 เภสัชกรรม 1 20/12/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Nootropril-800-mg.pdf 287/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Micardis-40-mg.pdf 290/2562 เภสัชกรรม 1 21/12/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Madiplot-20-mg.pdf 302/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Ketosteril-600-mg.pdf 280/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Januvir-100-mg (1).pdf 307/2562 เภสัชกรรม 1 25/12/2562
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Galvas-50-mg.pdf 286/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Fosamax-Plus-70-mg.pdf 268/2562 เภสัชกรรม 1 14/12/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Arcoxia-90-mg.pdf 310/2562 เภสัชกรรม 1 26/12/2018

Total 1046 Record « Previous 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 44 53 Next »