ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Ketosteril-600-mg.pdf 5/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Januvir-100-mg.pdf 51/2562 เภสัชกรรม 1 5/10/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Galvas-50-mg.pdf 73/2562 เภสัชกรรม 1 9/10/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Fosamax-plus-70-mg.pdf 71/2562 เภสัชกรรม 1 11/10/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Forxica-10-mg.pdf 90/2562 เภสัชกรรม 1 13/10/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Fexofastmeta.pdf 102/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Ezetol-10-mg.pdf 113/2562 เภสัชกรรม 1 17/10/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Espogen-4000-iu.pdf 9/2562 เภสัชกรรม 1 3/10/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_Eposis-40005000.pdf 89/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Edarbi-40-mg.pdf 134/2562 เภสัชกรรม 1 25/10/2561
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-11-15_Diamicron4.pdf 3/2562 เภสัชกรรม 1 4/10/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Dexilant-30-mg.pdf 67/2562 เภสัชกรรม 1 10/10/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Daflon-500-mg.pdf 49/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Cardura-XL-4-mg.pdf 138/262 เภสัชกรรม 1 23/10/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_AugmentinAvodart.pdf 96/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2561
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aricept-10-mg.pdf 14/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_ArcoxiaVytorin.pdf 17/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aluvia.pdf 52/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-30_IMG_0001.pdf พลาธิการ 1 28 กันยายน 2561
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Xatal-XL-10-mg.pdf 962/61 เภสัชกรรม 1 8/09/2018

Total 998 Record « Previous 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45 50 Next »