ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Oseni-2515-mg.pdf 964/61 เภสัชกรรม 1 11/09/2018
2 ประกาศจัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-14_IMG_0002 (2)-merged.pdf 144/2561 พลาธิการ 1 13/08/2018
3 ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลแบบที่ 5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม news/2018-09-10_IMG_0001-merged.pdf 2 พลาธิการ 1 10/08/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Toujio-300iu.pdf 946/61 เภสัชกรรม 1 25/08/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_TrajentaBerodual.pdf 940/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_RosuvastatinGalvas.pdf 939/61 เภสัชกรรม 1 24/08/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Nebilet-5-mg.pdf 950/61 เภสัชกรรม 1 30/08/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Mevalotin-40-mg.pdf 951/61 เภสัชกรรม 1 28/08/2561
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ketosteril-600-mg.pdf 921/61 เภสัชกรรม 1 22/08/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_januvir-100-mg.pdf 927/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Forxiga-10-mg.pdf 949/61 เภสัชกรรม 1 29/08/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Edarbi-4-mg.pdf 933/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Xarator-40-mg.pdf 923/61 เภสัชกรรม 1 23/8/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Avodart-0.5-mg.pdf 924/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Trilipix-135-mg.pdf 926/61 เภสัชกรรม 1 22/8/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ziagenavir-300-mg.pdf 908/61 เภสัชกรรม 1 11/08/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Sulfin-100-mg.pdf 930/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Sebivo-600-mg.pdf 915/61 เภสัชกรรม 1 18/8/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ezetol-10-mg.pdf 914/61 เภสัชกรรม 1 17/08/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Espogen-4000-iu.pdf 911/61 เภสัชกรรม 1 18/8/2018

Total 998 Record « Previous 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46 50 Next »