ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Daflon-500-mg.pdf 49/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Cardura-XL-4-mg.pdf 138/262 เภสัชกรรม 1 23/10/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_AugmentinAvodart.pdf 96/2562 เภสัชกรรม 1 12/10/2561
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aricept-10-mg.pdf 14/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-11-15_ArcoxiaVytorin.pdf 17/2562 เภสัชกรรม 1 05/10/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-11-15_Aluvia.pdf 52/2562 เภสัชกรรม 1 04/10/2018
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-30_IMG_0001.pdf พลาธิการ 1 28 กันยายน 2561
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Xatal-XL-10-mg.pdf 962/61 เภสัชกรรม 1 8/09/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-14_Oseni-2515-mg.pdf 964/61 เภสัชกรรม 1 11/09/2018
10 ประกาศจัดหารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ 2 news/2018-09-14_IMG_0002 (2)-merged.pdf 144/2561 พลาธิการ 1 13/08/2018
11 ประกวดราคาซื้อรถยนต์พยาบาลแบบที่ 5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม news/2018-09-10_IMG_0001-merged.pdf 2 พลาธิการ 1 10/08/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Toujio-300iu.pdf 946/61 เภสัชกรรม 1 25/08/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_TrajentaBerodual.pdf 940/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_RosuvastatinGalvas.pdf 939/61 เภสัชกรรม 1 24/08/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Nebilet-5-mg.pdf 950/61 เภสัชกรรม 1 30/08/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Mevalotin-40-mg.pdf 951/61 เภสัชกรรม 1 28/08/2561
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ketosteril-600-mg.pdf 921/61 เภสัชกรรม 1 22/08/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_januvir-100-mg.pdf 927/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Forxiga-10-mg.pdf 949/61 เภสัชกรรม 1 29/08/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Edarbi-4-mg.pdf 933/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018

Total 1046 Record « Previous 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 48 53 Next »