ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-16_Avodart-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/02/2021
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Xigduo-XR-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Diamicron-mr-60-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-11_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 29/1/2021
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-12-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-5-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_พยาธิ-1รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-02-05_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 26/1/2021
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_พยาธิ-11-รายการ.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Recormon-5000-iu (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_IMG_20210127_0006.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Edarbi-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Arcoxia-90-mg.pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-27_Mevalotin-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 20/01/2021
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Xarator-40-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Reyataz-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Victoza-6-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2021-01-22_Prezista-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/12/63

Total 1202 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 61 Next »