ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Trilipix-135-mg.pdf 716/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Pradaxa-110-mg.pdf 729/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Micardis-40-mg.pdf 711/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Espogen-4000iu.pdf 707/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Edarbi-40-mg.pdf 703/61 เภสัชกรรม 1 05/06/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-06-12_ยา-BinozytGalvas.pdf 709/2561 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Toujeo.pdf 686/61 เภสัชกรรม 1 24/05/2561
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Symbicrot.pdf 695/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Sulfin.pdf 698/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Basalin.pdf 696/61 เภสัชกรรม 1 29/05/2561
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-06-05_ยา-4-รายการ.pdf 694/61 เภสัชกรรม 1 29/05/2561
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-06-05_ยา-2-รายการ.pdf 697/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
13 ประกาศการจัดซื้อน้ำยา จำนวน 14 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-14-รายการ.pdf 692/61 เภสัชกรรม 1 23/05/2018
14 ประกาศการจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-5-รายการ.pdf 674/61 เภสัชกรรม 1 16/05/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-1-รายการ.pdf 685/61 เภสัชกรรม 1 19/05/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-24_ยา-Nootropril-800-mg.pdf 665/61 เภสัชกรรม 1 17/05/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-24_ยา-Mevalotin-40-mg.pdf 676/61 เภสัชกรรม 1 19/05/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Rosuvastatin-20-mg.pdf 639/61 เภสัชกรรม 1 12/05/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Prezita-600-mg.pdf 645/61 เภสัชกรรม 1 12/5/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Daflon-500-mg.pdf 645/61 เภสัชกรรม 1 9/05/2018

Total 1046 Record « Previous 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 52 53 Next »