ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0004.pdf 240/61 เภสัชกรรม 1 9/12/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0003.pdf 246/61 เภสัชกรรม 1 14/12/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0002.pdf 256/61 เภสัชกรรม 1 20/12/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-12-21_IMG_0001.pdf 263/61 เภสัชกรรม 1 19/12/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG.pdf 265/61 เภสัชกรรม 1 19/12/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0003.pdf 219/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0002.pdf 218/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0001.pdf 214/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG.pdf 213/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG.pdf 156/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0030.pdf 127/61 เภสัชกรรม 1 3/11/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0029.pdf 128/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0028.pdf 129/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0027.pdf 131/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0026.pdf 132/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0025.pdf 140/61 เภสัชกรรม 1 7/11/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0024.pdf 142/61 เภสัชกรรม 1 9/11/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0023.pdf 143/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0022.pdf 144/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0021.pdf 155/61 เภสัชกรรม 1 11/11/2017

Total 1046 Record « Previous 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next »