ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/65 news/11-061265.pdf เภสัชกรรม 1 17/11/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65 news/10-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/10/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/65 news/09-061265.pdf เภสัชกรรม 1 01/11/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/65 news/08-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/10/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/65 news/07-061265.pdf เภสัชกรรม 1 04/11/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/65 news/06-061265.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/11/65 news/05-061265.pdf เภสัชกรรม 1 31/11/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/65 news/04-061265.pdf เภสัชกรรม 1 04/11/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/65 news/03-061265.pdf เภสัชกรรม 1 11/11/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/65 news/02-061265.pdf เภสัชกรรม 1 04/11/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/65 news/01-061265.pdf เภสัชกรรม 1 04/11/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2022-12-02_Aluvia 100+25 mg.pdf เภสัชกรรม 1 08/11/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ news/2022-11-03_payati10.pdf เภสัชกรรม 1 20/10/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ news/2022-11-03_patyi11.pdf เภสัชกรรม 1 18/10/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ news/2022-11-03_payati3.pdf เภสัชกรรม 1 12/10/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ news/2022-11-03_payati8.pdf เภสัชกรรม 1 6/10/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน รายการ news/2022-11-03_ya-3.pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ news/2022-11-03_ya3.pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ news/2022-11-03_ya-4.pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4รายการ news/2022-11-03_ya4.pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022

Total 1676 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 84 Next »