ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-07-18_Platogrixaprovel.pdf 778/61 เภสัชกรรม 1 4/07/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Madiplot-20-mg.pdf 799/61 เภสัชกรรม 1 3/07/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Invokana-100-mg.pdf 803/61 เภสัชกรรม 1 7/07/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Ezetol-10-mg.pdf 786/61 เภสัชกรรม 1 5/07//2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Cardura-XL-4-mg.pdf 783/61 เภสัชกรรม 1 4/07/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_ยา-Cardura-XL-4-mg.pdf 825/61 เภสัชกรรม 1 6/07/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Xigduo-XR-101000-mg.pdf 750/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_Eposis40005000.pdf 769/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-vivacor-10-mg.pdf 763/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Sebivo-600-mg.pdf 767/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2561
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Nebilet-5-mg.pdf 715/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2561
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Ketosteril-600-mg.pdf 774/61 เภสัชกรรม 1 26/6/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Forxiga-10-mg.pdf 762/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Arcoxia-90-mg.pdf 766/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
15 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 15 รายการ news/2018-07-04_พยาธิ-15-รายการ.pdf 692/61 เภสัชกรรม 1 21/5/2561
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-07-04_พยาธิ-4-รายการ.pdf 760/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-3-รายการ.pdf 751/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2561
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-2-รายการ.pdf 764/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 745/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 741/61 เภสัชกรรม 1 14/06/2561

Total 1230 Record « Previous 1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60 62 Next »