ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-29_IMG.pdf 153/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0045.pdf 119/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0044.pdf 116/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0043.pdf 115/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0042.pdf 111/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0041.pdf 110/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0040.pdf 109/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0039.pdf 108/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0038.pdf 100/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0037.pdf 97/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0036.pdf 96/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0035.pdf 94/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0034.pdf 92/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0033.pdf 89/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0032.pdf 88/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0031.pdf 77/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-11-24_IMG_0030.pdf 74/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0029.pdf 68/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0028.pdf 65/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0027.pdf 63/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017

Total 1046 Record « Previous 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next »