ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xarator-40-mg.pdf 744/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
2 ประกาศแผนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประปี 2561 news/2018-06-13_merged.pdf - ส่งกำลังบำรุง 1 13/6/2018
3 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2561 news/2018-06-12_merged.pdf 1/2561 ส่งกำลังบำรุง 1 9/6/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Aricept-Evess-10-mg.pdf 708/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Vytorin-1020-mg.pdf 710/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Videx-EC-250-mg.pdf 705/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Trilipix-135-mg.pdf 716/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Pradaxa-110-mg.pdf 729/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Micardis-40-mg.pdf 711/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Espogen-4000iu.pdf 707/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Edarbi-40-mg.pdf 703/61 เภสัชกรรม 1 05/06/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-06-12_ยา-BinozytGalvas.pdf 709/2561 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Toujeo.pdf 686/61 เภสัชกรรม 1 24/05/2561
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Symbicrot.pdf 695/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Sulfin.pdf 698/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Basalin.pdf 696/61 เภสัชกรรม 1 29/05/2561
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-06-05_ยา-4-รายการ.pdf 694/61 เภสัชกรรม 1 29/05/2561
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-06-05_ยา-2-รายการ.pdf 697/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
19 ประกาศการจัดซื้อน้ำยา จำนวน 14 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-14-รายการ.pdf 692/61 เภสัชกรรม 1 23/05/2018
20 ประกาศการจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-5-รายการ.pdf 674/61 เภสัชกรรม 1 16/05/2018

Total 1230 Record « Previous 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 61 62 Next »