ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_พยาธิ-1-รายการ.pdf 685/61 เภสัชกรรม 1 19/05/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-24_ยา-Nootropril-800-mg.pdf 665/61 เภสัชกรรม 1 17/05/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-24_ยา-Mevalotin-40-mg.pdf 676/61 เภสัชกรรม 1 19/05/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Rosuvastatin-20-mg.pdf 639/61 เภสัชกรรม 1 12/05/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Prezita-600-mg.pdf 645/61 เภสัชกรรม 1 12/5/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-22_ยา-Daflon-500-mg.pdf 645/61 เภสัชกรรม 1 9/05/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 13 รายการ news/2018-05-22_น้ำยาตรวจห้องพยาธิวิทยา-13-รายการ.pdf 659/61 เภสัชกรรม 1 12/05/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-17_ยา-Xaratol-40-mg.pdf 621/61 เภสัชกรรม 1 04/05/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-17_ยา-Recromon-5000-iu.pdf 619/61 เภสัชกรรม 1 4/05/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-17_ยา-Fosamax-plus-70-mg.pdf 652/61 เภสัชกรรม 1 11/05/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-17_ยา-Forxiga-10-mg.pdf 616/61 เภสัชกรรม 1 8/05/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-17_ยา-Avodart-0.5-mg.pdf 622/61 เภสัชกรรม 1 4/05/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2018-05-08_Medline-3-ราการ.pdf 596/61 เภสัชกรรม 1 25/04/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2018-05-08_Medline-3-ราการ.pdf 627/2561 เภสัชกรรม 1 3/05/2561
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_livalo-2-mg.pdf 629/61 เภสัชกรรม 1 3/05/2561
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_Ezetol-10-mg.pdf 623/61 เภสัชกรรม 1 3/05/2561
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_Edarbi-40-mg.pdf 614/61 เภสัชกรรม 1 4/05/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Vadoxan-25-mg.pdf 610/61 เภสัชกรรม 1 27/04/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Trajenta-5-mg.pdf 600/61 เภสัชกรรม 1 25/04/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Reyataz-300-mg.pdf 576/61 เภสัชกรรม 1 19/04/2018

Total 1230 Record « Previous 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »