ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Xaratol-40-mg.pdf 479/61 เภสัชกรรม 1 9/03/2561
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Trajenta-5-mg.pdf 480/61 เภสัชกรรม 1 8/03/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Prezita-600-mg.pdf 478/61 เภสัชกรรม 1 9/03/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Ketosteril-600-mg.pdf 488/61 เภสัชกรรม 1 13/03/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Janumet.pdf 482/61 เภสัชกรรม 1 8/03/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-09_ยา-Zanidip-10-mg.pdf 458/61 เภสัชกรรม 1 6/03/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-09_ยา-Forxiga-10-mg.pdf 453/61 เภสัชกรรม 1 7/03/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-06_ยา-Oseni-2515-mg.pdf 441/61 เภสัชกรรม 1 22/2/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-06_ยา-Padaxa-110-mg.pdf 436/61 เภสัชกรรม 1 17/02/2561
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-06_ยา-Sebivo-600-mg.pdf 442/61 เภสัชกรรม 1 21/2/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-06_ยา-Livalo-2-mg.pdf 448/61 เภสัชกรรม 1 24/02/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-1-รายการ.pdf 434/61 เภสัชกรรม 1 17/2/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-1-รายการ.pdf 440/61 เภสัชกรรม 1 16/02/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-1-รายการ.pdf 412/61 เภสัชกรรม 1 10/2/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 10 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-10-รายการ (1).pdf 432/61 เภสัชกรรม 1 14/02/0217
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 16 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-16-รายการ.pdf 439/61 เภสัชกรรม 1 16/02/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 8 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-8-รายการ.pdf 394/61 เภสัชกรรม 1 6/02/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-22_พยาธิ-1-รายการ.pdf 405/61 เภสัชกรรม 1 8/02/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-19_ยา-Cardura-xl-4-mg.pdf 433/61 เภสัชกรรม 1 14/02/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-19_ยา-Daflon-500-mg.pdf 409/61 เภสัชกรรม 1 10/02/2018

Total 1230 Record « Previous 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »