ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0013.pdf 301/61 เภสัชกรรม 1 12/01/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0012.pdf 300/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0011.pdf 296/61 เภสัชกรรม 1 4/01/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0010.pdf 295/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0009.pdf 288/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0008.pdf 285/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0007.pdf 284/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0006.pdf 281/61 เภสัชกรรม 1 16/01/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0005.pdf 280/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0004.pdf 346/61 เภสัชกรรม 1 24/01/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0003.pdf 298/61 เภสัชกรรม 1 9/01/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0002.pdf 323/61 เภสัชกรรม 1 27/01/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0001.pdf 350/61 เภสัชกรรม 1 9/01/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-28_IMG_0004.pdf 237/61 เภสัชกรรม 1 7/12/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG_0003.pdf 271/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 17 รายการ news/2017-12-28_IMG_0002.pdf 260/61 เภสัชกรรม 1 16/12/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG_0001.pdf 276/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG.pdf 273/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0012.pdf 215/61 เภสัชกรรม 1 5/12/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0011.pdf 217/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017

Total 1230 Record « Previous 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »